آشنایی با کانون استان گلستان

با پیدایش مشروطه و آشنایی خواص با قوانین کشورهای اروپایی، موضوع تدوین قوانین حقوقی در دستور کار قرار گرفت. متعاقب نوشتن قوانین تنظیم‌کننده ضوابط اجتماعی، قوانین مربوط به نهادهای مدنی وابسته به امور حقوقی نوشته شد. به بیان دیگر وجود NGOهای مدنی حقوقی ضروری تشخیص داده شده و تأسیس این نهادها آغاز گردید. پس از تصویب قانون وکالت و تأسیس کانون وکلا، اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۶ تصویب شد که در ماده ۲۸ آن تأسیس کانون سردفتران پیش‌بینی شده بود

کانون سردفتران و دفتریاران دارای هیئت مدیره می‌باشد. اعضای هیئت مدیره نمایندگی کل سردفتران ایران را بر عهده دارند و قانوناً با رأی سردفتران و دفتریاران در تهران انتخاب می‌شوند. ولی برخی از شواهد و مواد قانونی نیز حاکی از دخالت سازمان ثبت در انتصاب اعضای هیئت مدیره کانون می‌باشد.

کانون سردفتران به وسیلهٔ هیأت مدیرهٔ مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی‌البدل «دو سردفتر و یک دفتریار» اداره می‌شود. دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

وظایف کانون به شرح زیر است:

  1. فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
  2. ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  3. اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه
  4. کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن‌ها بدون دریافت حق تحریر
  5. انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر.

کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند

  1. همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
  2. تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
  3. رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

در سال 1380 جناب آقای علیزاده ریاست وقت سازمان اعلام کردند که انتخابات کانون برای دوره بیست و یکم (به عنوان اولین دوره انتخابات بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی) برگزار خواهد شد. انتخابات یادشده درتاریخ 1380/10/7 با انجام مراحل و تشریفات قانونی پس از وقفه ای 23 ساله انجام و با تایید انتخابات و در اجرای ماده 63 قانون دفاتر اسناد رسمی اسامی 15 نفر از سران دفاتر و دفتریاران حائز بیشترین آراء به دفتر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد.

ریاست سازمان از میان اسامی ارسالی 10نفر را به موجب ابلاغ شماره 97-35/1 -1380/11/4 به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره جدید کانون انتخاب و معرفی نمودند:

آقایان محمّد شیخ الرئیس سردفتر 430 تهران- هادی معزّالدّینی سردفتر 24 تهران- احمدعلی سیروس سردفتر 111 تهران- علیرضا علی اکبر سردفتر 605 تهران- عبدالایمان محقق سردفتر 326 تهران-پرویز فاضلی دفتریار 285 تهران- حسین معانی دفتریار 261 تهران به عنوان اعضاء اصلی وآقایان ابوالحسن بلاغی سردفتر 350 تهران و غلامرضا شهباززاده سردفتر 13 تهران و سرکار خانم شهناز ادیب نظری دفتریار 44 تهران به عنوان اعضاء علی البدل.

پس از آن دومين دوره هيات مديره 1384/5/28 برگزار شد و اعضا تا سال 1388 عضويت هيات مديره را به عهده داشتند. اسامي اعضاي اين دوره به اين شرح بود:

هادی معزّالدّینی سردفتر 24 تهران؛ رييس، محمدرضا دشتی اردکانی، سردفتر 287 تهران؛ نايب رییس، عباس سعیدی، سردفتر 113 تهران؛ عضو اصلي و خزانه دار، عبدالایمان محقق سردفتر 326 تهران؛ عضو اصلي و دبير، مسلم آقاصفری، سردفتر 11 تهران عضو اصلي، حسین معانی دفتریار 261 تهران عضو اصلی، پرویز فاضلی دفتریار 285 تهران عضو اصلي، سيدمرتضي دري سردفتر 194 تهران عضو علي البدل، سعيد بياتي سردفتر 332 تهران عضو علي البدل، حسن آذرگون دفتريار 292 تهران عضو علي البدل.